Hero Image

Satelliten Sentinel-5P skannar hela jorden - varje dag

Miljösatelliten Sentinel-5P ska studera vår atmosfär.
ESA/ATG medialab.
Miljösatelliten Sentinel-5P ska studera vår atmosfär.
Publicerad
2017-10-11
Uppdaterad
2018-03-15

Satelliten Sentinel-5P skickas upp på fredag för att inleda sitt viktiga arbete med att övervaka jordens atmosfär. Sentinel-5P är en satellit i en stor familj av satelliter som övervakar jordens miljö genom att samla in data om bland annat havsisar, vegetation och katastrofområden.


Ombord på den nya satelliten finns det toppmoderna instrumentet Tropomi. Det ska hjälpa oss att kartlägga en mängd spårgaser i atmosfären som kvävedioxid, ozon, metan och kolmonoxid - som alla påverkar luften vi andas och vårt klimat. Sentinel-5 har en enorm räckvidd och kommer skanna av hela jordens yta - varje dag!


Uppsändning sker på fredag den 13 oktober, men det kommer vi skriva mer om i morgondagens inlägg.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen