Hero Image

Lästips: Nasas sjustegsplan ska förhindra asteroidnedslag

ESA - P.Carril
Publicerad
2017-10-10
Uppdaterad
2018-03-15

Illustrerad vetenskap skriver om Nasas sjustegsplan som ska förhindra att jorden lamslås av ett asteroidnedslag. I planen finns allt från utökad övervakning och att bekämpa asteroiderna i rymden till att minska effekterna om det mot förmodan skulle slå ner en asteroid på jorden.


Läs artikeln på Illustrerad vetenskaps sajt.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen