Hero Image

Detta är James Webb Space Telescope

Publicerad
2017-09-04
Uppdaterad
2018-03-15

Det finns mängder av teleskop på jorden. Men det finns ett hinder i vägen för markbundna teleskop – atmosfären. Atmosfären gör det svårare att ta riktigt skarpa bilder av universum. Det är av denna anledning som stjärnor ser ut att blinka när vi tittar på stjärnhimlen en klar natt. Hur ska man då göra för att ta knivskarpa bilder av universum? Man skickar ut ett teleskop i rymden!

James Webb Space Telescope (JWST) ska sändas upp i rymden år 2019 och kommer bli det dyraste och mest avancerade rymdteleskopet som någonsin skapats. Teleskopet utvecklas av Nasa, Esa och Canadian Space Agency och har fyra vetenskapliga mål:
 


  • Leta efter ljus från universums första stjärnor och galaxer

  • Studera formationen och utvecklingen av galaxer

  • Förstå formationen av stjärnor

  • Studera planeter och livets ursprung


För att uppnå dessa mål studerar JWST nära infrarött ljus, till skillnad från dess föregångare rymdteleskopet Hubble.

Rymdteleskopet har en spegel som består av 18 delar och som har totalt en diameter på 6,5 meter. Det blir den största spegeln som skickats ut i rymden. Men under uppsändningen kommer speglarna vara hopfällda – för att sedan fällas ut när teleskopet befinner sig i sin bana runt solen.

James Webb Space Telescope kommer befinna sig i en bana runt på 1,500,000 kilometers från jorden. Teleskopet kommer ligga bakom jorden för att få en skyddande sköld mot solen. På så sätt får teleskopet skydd mot solens starka ljus – och kan därför se ännu längre ut i rymden. Dessutom har teleskopet enorma solskärmar som ska skydda instrumenten så mycket det bara går.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen