Hero Image

Fakta och myter om fullmånen

Publicerad
2017-08-07
Uppdaterad
2018-03-15

Ungefär tolv gånger per år är hela den sida av månen som är vänd mot jorden belyst av solen. Denna månfas kallas fullmåne och syns när jorden befinner sig i en rak linje mellan solen och månen.


 


Ibland ser fullmånen märklig ut


Under en fullmåne kan det ske många intressanta optiska illusioner. Under en månförmörkelse ser månen röd ut. Vid en supermåne befinner sig månen i sin närmsta position till jorden och ser därför enormt stor ut.
 


Myter och folktro om månen


Fullmånen har alltid förundrat människor på jorden och den har ofta tillskrivits övernaturliga krafter. Människor upplever exempelvis att de sover sämre under denna fas. Det finns visst vetenskapligt belägg för detta, men troligtvis kan många historier om sömnlösa nätter under fullmåne förklaras med att det helt enkelt är ljusare på jorden under fullmånen.


Det engelska ordet för galning, ”lunatic”, kommer från det latinska namnet för månen, ”lunar”. Detta beror på myten att fullmånen gör människor galna. Det finns inga starka bevis för att det sker fler aggressiva eller märkliga handlingar under en fullmåne.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen