Hero Image

Vad är skillnaden mellan nebulosor och supernovor?

Crab Nebula, resterna av en supernova
Crab Nebula, resterna av en supernova
Publicerad
2017-05-19
Uppdaterad
2018-03-15

Nebulosor och supernovor skildras ofta som visuellt vackra fenomen i rymden. Men vad är egentligen en nebulosa och en supernova? Och vad skiljer dem åt?


Nebulosor 


Stjärnor bildas i gigantiska moln av gas och rymdstoft som kallas nebulosor. Nebulosor är mycket färgrika objekt. De vanligaste färgerna på en nebulosa är rödrosa eller blå. Att nebulosor är färgglada och vilken färg de har är ett direkt resultat av den gas de består av och avståndet till en stjärna. Den rosaröda färgen kommer från vätgas och en kombination av gasen och ljus från närbelägna stjärnor som lyser upp nebulosan ger ett ultraviolett ljus. Om gasen istället reflekterar ljuset från en stjärna blir färgen blå. Eftersom att nebulosor är så pass stora till massan är det vanligt att samma nebulosa har olika färger. 


När rymdstoftet och gasen i nebulosan drar ihop sig kan en stjärna bildas. I det flesta nebulosor man upptäckt pågår en massiv stjärnbildning. Den mest kända av nebulosor är Orionnebulosan. Orionnebulosans massa är tillräckligt stor för att kunna skapa 10 000 stjärnor i samma storlek som vår sol. Under vintern går Orionnebulosan att se med vitögat.


Orionnebulosan som går att se med vitögat under vintern.
Orionnebulosan som går att se med vitögat under vintern.

 
Supernovor 


En stjärna skapas ur gas och när en stjärna dör så återgår den till att bli gas. Vid slutet på en stjärnas livstid så exploderar den som en supernova. En supernova är den mest kraftfulla explosionen i universum. Vid den våldsamma explosionen bildas energi i form av gasmassor och strålningar som är hundra miljoner gånger starkare än solen. Solen är en stjärna men den är för liten för att kunna bli en supernova. 


Supernovor brinner under en kort tidsperiod men har ändå lärt oss mycket om universum. Med hjälp av supernovor har forskare kunnat få en tydligare förståelse för att universum växer och expanderar. Man har även fastställt att supernovor har en nyckelroll när det kommer till at distribuera element i hela universum. Vid en stjärnexplosion skjuts materia med en massiv kraft ut i rymden och delarna från stjärnan kan bilda nya stjärnor och planeter. Många av de rymddelar som man hittat på jorden är bitar från stjärnkärnor. 


Rymdteleskopet Hubble har fotograferat resterna av en supernova vid namn Veil Nebula
Rymdteleskopet Hubble har fotograferat resterna av en supernova vid namn Veil Nebula

 Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen