Hero Image

Nu ska James Webb-teleskopet frysas i 100 dagar

James Webb-teleskopet anländer till Nasas Johnson Space Center
Chris Gunn/NASA
James Webb-teleskopet anländer till Nasas Johnson Space Center
Publicerad
2017-05-11
Uppdaterad
2018-03-15

Vi har skrivit mycket om James Webb-teleskopet här på Rymdkanalen. Teleskopet ska sändas upp i rymden år 2018, så just nu genomförs de sista testerna. Ett av dessa test kommer bli en riktigt lång djupfrysning av teleskopet. I 100 dagar kommer James Webb-teleskopet stängas in i en vakuumkammare på Nasa:s Johnson Space Center i Houston. Testet görs för att teleskopet ska klara den otroligt låga temperatur som det kommer utsättas för i rymden. Vakuumkammaren är 36x20 meter och kan simulera samma förhållanden som finns 1,5 miljoner kilometer från jorden. Inuti kammaren kan det bli minus 262 grader kallt.


Egentligen är det svårt att diskutera temperatur när man pratar om rymden. Rymden är ju ett enda stort vakuum. I perfekt vakuum finns inga partiklar. Men i verkligheten finns här ändå enstaka partiklar och det är dessa vi pratar om när vi pratar om temperatur i rymden. Läs mer om temperatur och rymden på Illustrerad vetenskaps sajt.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen