Astronauters hälsa är intressant för forskare på jorden hero

Astronauters hälsa är intressant för forskare på jorden

Samantha Cristoforetti testar sina lungor ombord på ISS.
ESA/NASA
Publicerad
2017-05-05
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Hälsan hos astronauter i rymden är intressant för forskare här på jorden. På Karolinska Institutet i Stockholm analyseras astronauternas utandningsluft i hopp om nya kunskaper inom lunghälsa. Forskare mäter band annat nivån av kväveoxid i astronauternas lungor. Kväveoxid är en naturligt förekommande molekyl som produceras i lungorna för att reglera blodflödet. Små mängder är normala men överskottsnivåer indikerar på luftvägsinflammation orsakad av miljöfaktorer som damm och föroreningar eller sjukdomar som astma. 

Ombord på ISS, den internationella rymdstationen, testas astronauternas lungor i en analysator. Testerna utförs i normalt tryck samt i ett tryck som motsvarar miljöer på Mars. Testerna jämförs sedan med mätningar som astronauterna gjort innan flygningen.

Resultatet visar att astronauternas kväveoxidhalter är lägre under deras vistelse i rymden och att de ursprungliga nivåerna på jorden minskade precis före flygningen. Hur detta kommer sig är forskarna ännu inte säkra på. Innan definitiva slutsatser kan dras måste mer data från astronauter samlas in. 

Kunskapen om hur lungorna fungerar i rymden kan ge förutsättningar för att kunna utveckla bättre diagnosiska verktyg för luftvägssjukdomar till patienter här på jorden. 

Här kan du se när astronauten Thomas Pesquet testar sina lungor.

Här kan du läsa tidigare inlägg om forskningen!

Här kan du fördjupa dig i forskningen!

 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen