Hero Image

Astronautstudie ger röst åt individer med ALS

EyeSpeak-glasögon
ESA
EyeSpeak-glasögon
Publicerad
2017-04-05
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

När Ivo Vieiras pappa för fyra år sedan diagnostiserades med en motorneuronsjukdom, den vanligaste formen är ALS, beslöt han sig för att utveckla nya kommunikationsmedel för individer som lider av funktionshinder. Ivo Viera är VD för LusoSpace och tekniken som utvecklades var ursprungligen tänkt som ett hjälpmedel för Esas astronauter.

Motorneuronsjukdomar medför ofta att den insjukna gradvis förlorar sin muskelfunktion och därmed även sin förmåga att kommunicera verbalt. Däremot påverkas vanligtvis inte ögonens rörlighet och där såg Vieira en möjlighet.

2008 presenterades de första EyeSpeak-glasögonen som är en direkt spinn-off på det arbete som LusoSpace gjorde för en Esa-studie om visualiseringsverktyg för astronauter. Glasögonen detekterar ögonrörelser över ett virtuellt tangentbord som visas på insidan av linserna. På så sätt byggs ord och fraser av glasögonbäraren som översätts av en inbyggd programvara för att sedan kommuniceras ut i högtalare. Förutom att kommunicera kan bäraren använda glasögonen som ett verktyg för internet, titta på videor och läsa epost. Den digitala informationen visas ovanpå linsen vilket gör att användaren fortfarande ser vad som sker i omgivningen. 


Ivo Vieiras och hans pappa
Ivo Vieiras och hans pappa

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen