Hero Image

3D-printer underlättar satellitbygge

3D-printed strut tower structure.
SLL
3D-printed strut tower structure.
Publicerad
2017-03-17
Uppdaterad
2018-03-15

Satellittillverkare jobbar hela tiden efter att göra produktionen mer tidseffektiv och mindre kostsam – och där har 3D-printer börjat bli en användbar teknik.


I Japan, december 2016, lanserades satelliten JCATS-110A som är utrustad med en antennmast som skapats med hjälp av en 3D-printer. Den 7 mars i år meddelade det amerikanska företaget SSL, som ligger bakom masten, att den fungerar enligt plan i JCATS-110As omloppsbana.


Vid satellittillverkning är antennmasten en av de mest avancerade delarna att bygga. Enligt SSL är det tack vare deras avancerade antennmaster, skapat med hjälp av 3D-printer, som de kan tillverka så pass högpresterande satelliter som JCATS-110A.


SSL har fler satelliter redo för lansering som innehåller mellan 50 och 60 3D-printade delar. Övergången från maskinbearbetade satellitdelar till delar skapade med 3D-printer sker med enorma framsteg där möjligheterna är oändliga. Istället för att skapa fyra till fem delar som behöver kombineras kan man med hjälp av en 3D-printer skapa en del med samma egenskaper.


Hur jobbar vi med 3D-teknik i Sverige? Rymdkanalen fick möjlighet att prata med Susanne Folkesson, kommunikationsansvarig på RUAG Sverige, som berättade att de planerar studier tillsammans med universitet för att hitta nya sätt att använda 3D-skrivare i tillverkningen:


– Vi planerar studier tillsammans med bland annat Chalmers och Luleå tekniska högskola för att finna metoder att kvalificera en 3D-printad struktur där fokus ligger på att ”uppfinna” en metodik baserad på kvalifikationer. Vi räknar också med att definiera ett eller flera exjobb inom området. Inledningsvis kommer vi att fokusera på beräkningsmetodik för optimering eftersom 3D-tekniken inte begränsar den slutliga formgivningen på samma sätt som traditionell tillverkningsteknik. Steg 2 blir att tillverka en sådan optimerad produkt. 

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen