Hero Image

Strandar valar på grund av solstormar?

Aleria Jensen
Publicerad
2017-02-13
Uppdaterad
2018-03-15

Marinbiologer har länge funderat på varför helt friska valar strandar världen över. Valar har en intern kompass som hjälper dem att navigera i haven, men av någon anleding händer det ibland att djuren simmar rakt upp på land.

Nu ska forskare på Nasa studera om dessa felsimningar kan bero på solstormar. Teorin går ut på att energin som frigörs när en solstorm sker påverkar jordens magnetfält - vilket gör att valarnas inre kompass visar fel - och vips så har valen simmat upp på land.

Forskarna kommer använda Nasas rymdväderdatabaser, rapporter om strandade valar och observationer från rymden för att testa hypotesen. Studien ska vara klar i september 2017.

Läs mer på Nasas sajt.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen