SpaceX är redo att sända upp raketer igen efter explosionen hero

SpaceX är redo att sända upp raketer igen efter explosionen

Publicerad
2017-01-05
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Den 1 september 2016 exploderade SpaceX raket Falcon 9 på startplattan i Cape Canaveral i USA. Ingen människa skadades i explosionen. Sedan dess har företaget tillsammans med myndigheterna i USA försökt förstå varför raketen exploderade. Till sin hjälp hade de över 3 000 videor och massor av data från händelsen. Det tog bara 93 millisekunder från de första problemen registrerades till att hela raketen exploderade. Utredningen kom fram till att det troligtvis var så att ett tryckkärl gått sönder. När detta tryckkärl blandats med en tank med flytande syre skapades en explosion.

SpaceX har inte sänt upp några raketer sedan incidenten. Men nu är SpaceX redo att testa igen - den 8 januari 2017 är det dags för en ny uppsändning.

Läs mer på SpaceX sajt.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen