Hero Image

Hobbyprojektet som ska till månen

Umeå Lunar Venture
Publicerad
2016-09-05
Uppdaterad
2018-03-15

Det började som ett hobbyprojekt i en källare i Umeå, men håller på att utvecklas till något riktigt stort; Om allt går som det ska kommer det Umeåbaserade projektet Umeå Lunar Venture skicka upp sitt forskningsinstrumentet till månen under hösten 2017.

Umeå Lunar Venture består av studenter och rymdhobbyister som tillsammans bygger ett instrument som ska mäta elektriska fält på månen. ”Det har aldrig tidigare gjorts mätningar av det elektriska fältet så nära månytan. Det gör att vi har mycket nytt att tänka på, men som tur är så får vi hjälp av Umeå Universitets duktiga fysiker.” säger Sebastian Sjöquist, VD för Space Science Sweden.

I sommar har de genomfört en projektkurs på Umeå universitet för att hinna med allt i tid. ”Sommarkursen skapar ett samarbete och gemenskap mellan olika studenter och forskare som gör det här projektet möjligt, jag tycker det är riktigt kul att få vara en del av det. Rymden är ett stort intresseområde för mig och att utveckla ett unikt mätinstrument som ska skickas till månen känns minst sagt mäktigt” säger Clayton Forssén, Student vid projektkursen.

Att bygga instrument som ska till månen är ingen enkel uppgift.”Temperaturskillnaderna är väldigt stora mellan dag och natt på månen, det skiljer ungefär 300 grader Celsius. Från -173 grader på natten till +120 grader på dagen. Vi måste dessutom hitta ett sätt att hantera strålningen från rymden. Månen har ingen skyddande atmosfär så den får vi tillverka själva i form av strålningsskydd. Trots detta så är jag ändå säker på att det kommer gå bra, vi är många duktiga och engagerade personer som jobbar hårt med att lyckas.” säger Sebastian Sjöquist, VD för Space Science Sweden.

Umeå Lunar Ventures instrument kommer att åka till månen på en raket som finansieras av Part-Time Scientist och är en del av Google Lunar Xprize. Projektet genomförs tillsammans med Umeå universitet. Det är tänkt att raketen ska lyfta mot månen i november 2017.


Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen