I framtiden kommer laser kunna upptäcka rymdskrot hero

I framtiden kommer laser kunna upptäcka rymdskrot

Häftig bild över en laser.
DLR (CC-BY 3.0).
Publicerad
2016-08-19
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

I framtiden kommer man med hjälp av laser kunna upptäcka rymdskrot och därmed påskynda förbränningen av skrotet i övre atmosfären. I Tyskland, på institutet för teknik fysik vid German Aerospace Center, utvecklar och bygger man denna typ av laser.

Här kan du läsa mer.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen