Falska signaler kan få fartygen ur kurs hero

Falska signaler kan få fartygen ur kurs

Här testas fartygen i Östersjön.
DLR
Publicerad
2016-08-22
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

De flesta fartyg använder sig idag av satellitnavigation, som till exempel GPS-signaler, för att hålla både kurs och hastighet samt utge sin position. Om GPS-signalerna störs eller medvetet fått falska signaler som överförts från en annan satellit, kan det drastiskt påverka fartygets navigation. Under juni månad utförde forskare vid tyska Aerospace Center, DLR, mätningar till havs för att ta reda på hur fenomenet skulle kunna motverkas och därmed bidra till ökad sjösäkerhet.

Ett forskarteam från DLR begav sig ut på öppet hav i tre dagar på Östersjön. Där testades mottagarsystem och metoder för att ta reda på hur störningar och falska signaler påverkar fartygs navigation- och kommunikationssystem. Under testet deltog fyra fartyg vars navigationssystem manipulerades av konstgjorda störningssignaler.

Samtliga fartygs utrustning påverkades en efter en under testerna. För att dämpa störningarna provade forskarna systemet GALANT, som lyckades utesluta störningar och oönskade signaler. Efter samtliga tester hittades ett system som gjorde att fartygen lyckades navigera rätt trots störningarna.
Bildkälla: DLR

Här kan du läsa mer om testerna som genomfördes.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen