Hero Image

Indien – en framstående rymdnation

Indien är en framstående rymdnation - bland annat med egna raketer.
ISRO
Indien är en framstående rymdnation - bland annat med egna raketer.
Publicerad
2016-02-04
Uppdaterad
2018-03-15

USA, Ryssland och Europa är väl kanske de som vi ofta förknippar med rymdsatsningar. Men det finns också många andra länder som länge satsat på rymdverksamhet – ett av dem är Indien. Med egna satelliter, raketer och i framtiden astronauter är Indien ett rymdland att räkna med.

Indien är en framstående rymdnation. De har ett mycket lyckat och ambitiöst rymdprogram som till stor del är inriktat på samhällsnytta – rymden ska komma den vanliga människan till nytta. Till exempel är fibernät inte särskilt utbyggt i Indien så man använder istället telekomsatelliter för att förse landet med internet.


Den statliga myndighet som har helhetsansvar för all rymdverksamhet i Indien heter Indian Space Research Organisation, ISRO och bildades 1969. Den kan liknas vid amerikanska NASA, europeiska ESA, eller japanska JAXA.


Indien har under många år byggt upp en hög rymdkompetens som innebär att de kan bygga bland annat satelliter, raketer och markstationer. Indien ville bli oberoende av andra länder för att själva kunna skjuta upp sina satelliter. Därför utvecklade de egna kostnadseffektiva och tillförlitliga uppskjutningssystem. Det resulterade i att raketen Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) utvecklades under tidigt 1990-tal och senare även raketen Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) för uppsändning av större och tyngre satelliter.


ISRO jobbar idag med rymden inom flera olika områden:


Telekom som ger TV, telefoni, telemedicin, distansundervisning, och internet till hela Indien. Jordobservation som möjliggör till exempel kartering, vädertjänster, jordbruksplanering, fiskeövervakning och katastrofhantering. Man håller dessutom som bäst på att bygga upp ett eget satellitnavigationssystem liknande GPS, Galileo och Glonass, men regionalt över huvudsakligen Indien. ISRO har även forskningssatelliter som den indiska månsatelliten Chandrayaan-1, som svenska IRF har instrumentet SARA ombord på, astrofysiksatelliten ASTROSAT, och rymdsonden MOM, Mars Orbiter Mission, som gick in i bana runt Mars 2014.

Indien har ännu inga egna astronauter. Men man har planerar att i framtiden sända upp egna astronauter och arbetar nu på en framtida rymdkapsel för bemannade rymdfärder.


Den den indiska månsatelliten Chandrayaan-1.
Den den indiska månsatelliten Chandrayaan-1.

 
Rymdsonden MOM, Mars Orbiter Mission, som gick in i bana runt Mars 2014.
Rymdsonden MOM, Mars Orbiter Mission, som gick in i bana runt Mars 2014.

 Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen