Hero Image

Vad är en meteorit?

Publicerad
2016-01-29
Uppdaterad
2018-03-15

Det är en fråga som många av oss ställer sig. Vi åkte därför till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm för att ta reda på svaret. De har flera meteoriter i sina samlingar.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen