Hero Image

Världens största korallrev

Publicerad
2015-06-17
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Bild: Den här bilden togs på 800 kilometers höjd av jordövervakningssatelliten Landsat-8 under 2013. Fotografiet föreställer Stora barriärrevet utanför Australiens östra kust. Stora barriärrevet är världens största korallrev och täcker en yta av nära 400 000 kvadratkilometer. Med hjälp av satellitbilder kan det enorma området övervakas för att tidigt kunna upptäcka föroreningar men också för att mäta vattentemperatur och undersöka vattendjupet. Källa: Esa.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen