Hero Image

Så här snabbt smälter Antarktis

CryoSat
ESA
CryoSat
Publicerad
2015-06-03
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

60 kubikkilometer. Så mycket is har försvunnit från Antarktis varje år sedan 2009. De senaste sex åren har 300 kubikkilometer vatten runnit ner i haven längs den 750 kilometer långa Antarktiskusten. Nu påverkas jordens gravitation. Det har satelliten CryoSat tagit reda på.

CryoSat övervakar variationerna i polarisens tjocklek. Till exempel höjden på polarisarna, både de som flyter på haven och de stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis. Det gör att den med mycket stor noggrannhet kan se effekterna av temperaturförändringar i polartrakterna. Nu har CryoSat registrerat en plötslig ökning av issmältningen i södra Antarktis sedan 2009. På bara sex år har 300 kubikkilometer vatten runnit från Antarktis isar och vidare ner i haven. Mängden är nu så pass stor att jordens gravitation kontinuerligt förändras.


Som följd av klimatförändringarna värms våra hav upp. Dessutom blir vädret blåsigare. De kraftiga vindarna för med sig varmare vatten från andra delar av jorden till de isbelagda områdena på Antarktis. Det tror forskarna är en av orsakerna till den ökande issmältningen.
Något måste nu göras om issmältningen inte ska fortsätta. Isarna har förlorat en femtedel av sin tjocklek de senaste tjugo åren.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen