Hero Image

Satellit exploderade och blev till rymdskrot

Satelliten DMSP-F13 exploderade på grund av ett troligt systemfel ombord.
USAF
Satelliten DMSP-F13 exploderade på grund av ett troligt systemfel ombord.
Publicerad
2015-03-09
Uppdaterad
2018-03-15

Den 3 februari exploderade en amerikansk militär vädersatellit drygt 800 kilometer ovanför jorden. Olyckan skedde på grund av en kraftig temperaturförändring som tros ha orsakats av ett systemfel ombord. Satelliten splittrades då i 43 bitar som nu svävar runt som rymdskrot.


Explosionen av satelliten DMSP-F13 är självklart olycklig, men efter 20 års arbete hade den redan hunnit göra stor nytta under lång tid. Den största oron har istället kretsat kring hur de 43 nytillkomna skrotdelarna skulle kunna påverka andra satelliter i närheten. Men nu har Esas rymdskrotsexperter konstaterat att den här händelsen inte ökar kollisionsrisken för andra närliggande satelliter i någon större utsträckning.


Satelliten tillhörde programmet The Defense Meteorological Satellite Program, DMSP som består av ett flertal satelliter. De första skickades upp redan på 60-talet, men än idag är programmet aktivt och den senaste satelliten i ordningn skickades upp så sent som i april förra året. Satelliternas uppdrag är att övervaka och ge information om meteorologiska fenomen till amerikanska försvarsdepartementet.


I omloppsbana runt jorden finns idag en hel del rymdskrot.
I omloppsbana runt jorden finns idag en hel del rymdskrot.

 Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen