Hero Image

Rymdforum i Kiruna

Publicerad
2011-11-24
Uppdaterad
2018-03-15

Bild: Olle Norberg

Föreningen Rymdforum Sverige är en ideell förening som återkommande arrangerar sammankomster där industri, forskare, beslutsfattare och användare av rymdteknik, samt medier möts för att informera om och diskutera svensk rymdverksamhet.

Den 22 och 23 november arrangerades det femte Rymdforum, den här gången på IRF i Kiruna. Här följer en sammanfattning utav första mötesdagen. Fullständigt program

En huvudpunkt på Rymdforum 2011 var att presentera ett inspel till en nationell rymdagenda där företag, institut och universitet/högskola med rymdverksamhet har beskrivit ett antal nyttoaspekter av rymdverksamhet och ett antal rekommendationer till satsningar, Rymdagendan.se

Rymdstyrelsen som är sektorsmyndighet för svensk rymdverksamhet och fördelar huvuddelen av den svenska offentliga rymdbudgeten arbetar utifrån en fastlagd strategi för åren 2011 till 2015

Just nu ser dock både Rymdagendans önskemål och Rymdstyrelsens mer försiktiga strategi ut att träffa fel i förhållande till utfallet i regeringens budgetproposition., sa Rymdstyrelsens gd Olle Norberg.
Rymden i vardagen                                      

Maria Nilsson från Rymdstyrelsen visade i exempel på hur satellitbilder på jorden kan användas i många olika sammanhang. De organisationer som främst använder s.k. fjärranalysdata i Sverige är:

- SMHI

- Skogsstyrelsen

- Länsstyrelserna

- Naturvårdsverket

- Jordbruksverket

Maria tipsade om en vacker bok som FN har gett ut, den finns även på internet.

och om Saccess, som är en fritt tillgänglig nationell satellitdatabas som ger möjlighet att titta på hur ett geografiskt område har förändrats över tid, ofta finns satellitdata ända sedan 1970-talet.

Bild: Maria Nilsson

Anke Thoss från en av de flitigaste brukarna av satellitdata, SMHI, berättade om hur de långa tidsserierna av satellitdata, över 30 år, nu gör att materialet kan användas i deras arbete med klimatmonitorering. SMHI:s studier visar också att riskerna för allvarliga klimateffekter i framtiden är fortsatt stora.

Bild: Anke Thoss

I ett block om säkerhet och oberoende talade Tobias Evers från Utrikespolitiska Institutet och Lars Jäderblom från Försvarsmakten.

Evers talade bl.a. om att det säkerhetspolitiska läget i rymden har förändrats sedan det kalla kriget och uppdelningen med två supermakter upphört. USA är fortsatt en dominant aktör men nu finns det möjligheter för nationer att köpa data och telekom via privata aktörer men att det inte heller är helt okomplicerat.

Jäderblom talade om att Försvarsmakten under lång tid har studerat hur rymdtillämpningar kan bidra till Försvarsmaktens uppgifter. Framför allt är de intresserade av tjänster inom positionering och kommunikation. Möjligen börjar intresset nu bli mer konkret.

Innovation i rymden, här talade flera företrädare från olika svenska rymdföretag om hur de tuffa kraven på rymdteknik gör att både produkterna och tillverkningsmetoderna blir intressanta för andra industritillämpningar, utanför rymdområdet. Bland annat berättade Folke Brundin om hur RUAG miniatyriserat mikrovågsprodukter med en faktor 50 d.v.s. från en storlek 20 x 10 mm ner till 2x 2 mm. Men det är inte bara i Sverige som utvecklingen går framåt, i USA görs ansträngningar för att bygga ett slags IKEA-satellit. Färdiga delsystem ska finnas i lagerhyllorna som på sex dagar ska kunna sättas ihop till en satellit.

Bild: Fr.v. Fredrik Bruhn (ÅAC Microtec), Thomas Badinand (Volvo Aero), Folke Brundin (RUAG Sweden), Hasse Nilsson (Volvo Aero)

Forskning och utbildning

Carina Persson, arbetar som astronom på Onsala rymdobservatorium och berättade om glädjen i att få bedriva fri nyfikenhetsstyrd grundforskning samtidigt som hon visade hur svindlande långt forskningen har kommit sedan Galileo Galileis teleskop från början av 1600-talet.

Marta-Lena Antti berättade om Forskarskolan i Rymdteknik som skapades år 2001 med det överordnade syftet att stärka och utveckla den svenska forskningen inom området. 26 forskarstudenter har hitintills doktorerat och bidrar till att höja kunskapsnivån inom både akademin och ute på rymdindustriföretagen.

Viktoria Barabash, berättade om de rymdutbildningar som Luleå Tekniska högskola driver både i Luleå och Kiruna.

-Civilingenjörsutbildning i rymdteknik, fördelat på 2,5 år i Luleå och 2,5 år i Kiruna

-Space Master (Erasmus Mundus) 2 år, 1:a terminen i Tyskland och 2:a terminen i Kiruna, därefter är utbildningsort beroende av studenternas kursval.

-Nytt mastersprogram i design av rymdfarkoster startar ht-12

 

Bild: F.v Marta-Lena Antti, Carina Persson, Viktoria Barabash

Lars Eliasson visade exempel på all den forskning som pågår på IRF.

I ett avslutande block talade Karin Nilsdotter från Spaceport Sweden om de kommande planerna för rymdturism, Virgin Galactic räknar med att ha sålt 500 platser redan till årsskiftet och att 15000 rymdturister ska ha flugit om tio år. I Kiruna tas ett första steg på vägen mot rymdturism redan i januari då turister ska kunna flyga och studera norrsken. Rymdkanalen har tidigare intervjuat Karin

Bild: Karin Nilsdotter

Rymdforum samlar många i den svenska rymdbranschen och det är ett bra tillfälle att få en överblick över vad som pågår. Några nyheter som kom i samtidigt som konferensen var att Volvo Aero som tillverkar delar till Arianraketen nu är till salu. Och att ESA lyckats få kontakt med den ryska marssonden Phobus-Grunt, förhoppningarna är fortfarande små att få liv i farkosten men för forskarna på IRF i Kiruna vore det välkommet, de har ju instrument ombord på både eden ryska och den kinesiska delen.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen