Filter

Din sökning på gaia gav 53 resultat

Välj filter

WebDewey
Innehållstyper
Område
 • Utlysning 2014-R/FAK

  Forskning ⋅ 04 juni 2019

  Öppen forskningsutlysning – FAK (jordobservation)

  pdf (187 kB)
 • Årsredovisningar och budgetunderlag

  Rymdstyrelsen ⋅ 16 maj 2018

  Årsredovisning 2014 Generaldirektören har ordet 2 Året i korthet 4 rymdstyrelsen 6 resultatredovisninG InternatIonellt rymdsamarbete 12 FörutsättnIngar och stöd För InnovatIon på

  pdf (2551 kB)
 • Protokoll

  Forskning ⋅ 22 maj 2018

  Protokoll från SRS-möte vid Lunds Observatorium, Lund 11 – 12 mars 2003 Mötets öppnande Till mötesordförande valdes Dainis Dravins. Till sekreterare för mötet valdes SRS sekreterare, Stefan

  pdf (23 kB)
 • Årsredovisningar och budgetunderlag

  Rymdstyrelsen ⋅ 16 maj 2018

  Rymdstyrelsen årsredovisning 2019 | 1 Årsredovisning 2019 2 | Rymdstyrelsen årsredovisning 2019 Vi ser ett tydligt ökat intresse för rymden vilket är mycket glädjande eftersom rymden ger

  pdf (7704 kB)
 • Protokoll

  Forskning ⋅ 22 maj 2018

  Protokoll från SRS-möte vid Mitthögskolan, 16 – 17 mars 1999 Kallelse med preliminär dagordning Deltagarlista 1. Till mötesordförande valdes värden för mötet, Torbjörn Carlberg. Till

  pdf (30 kB)