Nu startar Galileos första tjänster

Galileo är EU:s globala satellitnavigeringssystem (GNSS) som skickar radiosignaler för positionering, navigering och tidsbestämning. Galileo påminner om det amerikanska GPS-systemet. När Galileo är klart kommer det att erbjuda en öppen tjänst, en offentlig reglerad tjänst, en kommersiell tjänst, en sök- och räddningstjänst samt bidra till integritetsövervakningstjänsten.
Publicerad
2016-12-15
Uppdaterad
2018-05-02
Dela artikel:

Vilka är Galileos första tjänster?

Galileo håller på att installeras, och infrastrukturen för satelliter och markstationer utvecklas därför fortfarande. De första tjänsterna markerar övergången från installations- och testfasen till driftsfasen. Dessa tjänster gör det möjligt för alla massmarknadsprodukter som innehåller ett Galileokompatibelt chipset, t.ex. smarttelefoner och bilnavigatorer, att använda Galileosignaler för positionering, navigering och tidsbestämning.

Tjänsterna är det första steget mot full drift. Utvecklingen av Galileo fortsätter och fler satelliter kommer att skjutas upp för att utvidga konstellationen som gradvis förbättrar systemets prestanda och tillgänglighet i hela världen. Konstellationen väntas vara klar år 2020.

Galileos första tjänster kommer att vara en öppen tjänst, en offentlig reglerad tjänst och en sök- och räddningstjänst.

 

Vad är Galileos öppna tjänst?

Den är en gratis massmarknadstjänst för positionering, navigering och tidsbestämning som kan användas av Galileokompatibla chipset i t.ex. smarttelefoner eller bilnavigatorer. Vad är den offentliga reglerade tjänsten?

Den är avsedd för användare med myndighetstillstånd, t.ex. räddningstjänsten, brandkåren, tullen och polisen. Den är mycket stabil och helt krypterad för att myndigheter ska kunna lita på den även i nöd- och krissituationer, såsom terroristattacker.

 

Vad är Galileos sök- och räddningstjänst?

Den är Europas bidrag till det internationella lokaliseringssystemet för nödsändare, Cospas-Sarsat. Den gör det mycket lättare att lokalisera nödsändare. Om någon aktiverar en nödsändare kommer tiden för att hitta personen till havs eller i berg att förkortas från tre timmar till bara tio minuter. Dessutom kommer lokaliseringen av nödsändare att bli noggrannare, från den nuvarande radien på tio kilometer till fem kilometer.


Vad avses med förklaringen om Galileos första tjänster?

Genom förklaringen meddelar EU att Galileos satelliter och markinfrastruktur är i drift. Villkoren för tjänsterna, samt deras förväntade prestanda (t.ex. noggrannhet) och tillgänglighet, har publicerats på GNSS-tjänstecentrets webbplats www.gsc-europa.eu.


Vilka fördelar har Galileos första tjänster för slutanvändarna?

De är helt driftskompatibla med GPS-systemet, och en kombinerad användning av systemen har många fördelar för slutanvändarna. Fler satelliter kommer att finnas tillgängliga, och positioneringen blir därför noggrannare och mer tillförlitlig. Vid navigering i städer blockeras satellitsignaler ofta av höga byggnader, och där kommer positioneringsnoggrannheten att vara till stor hjälp.

Galileos noggranna tidsbestämning bidrar också till en mer motståndskraftig synkronisering av bank- och finanstransaktioner samt telekommunikations- och energidistributionsnät, så att de kan fungera mer effektivt – en ofta förbisedd men mycket viktig aspekt.

Slutligen kommer Galileo att rädda liv. Galileos sök- och räddningstjänst förkortar tiden för att hitta nödsändare från tre timmar till bara tio minuter. Eftersom lokaliseringen av nödsändarna blir noggrannare kan de som tappat bort sig till havs eller i berg räddas snabbare.Var kan företag få information som hjälper dem att utveckla produkter och tjänster som använder Galileosignaler?

Kontakta Europeiska GNSS-tjänstecentret (GSC) för alla frågor rörande utveckling av Galileokompatibla produkter och tjänster. Centret kan kontaktas på www.gsc-europa.eu.Vem tillhandahåller Galileos första tjänster?

Även om det är EU-kommissionen som i slutändan ansvarar för Galileoprogrammet, är det Europeiska byrån för GNSS (GSA) som ansvarar för de första tjänsterna. Europeiska rymdorganisationen ansvarar, på uppdrag av EU-kommissionen, för installationen av systemet och det tekniska stödet till driften.

Rymdstyrelsen samordnar det svenska deltagandet i det europeiska Galileo-programmet. Vi ansvarar för bevakning, uppföljning och för information och rådgivning till svenska myndigheter, organisationer och företag. Sverige har dessutom installationer som utgör en vital del av infrastrukturen för Galileo.

 

Vill du veta mer om satellitnavigering?

Satellitnavigering har förändrat vår vardag i grunden och är en viktig del av samhällets infrastruktur. Positionering med hög noggrannhet sparar till exempel miljonbelopp vid vägbyggen och ger mer bränslesnål lastbilstrafik. Kommunikation mellan tele- och datanät över hela världen optimeras med hjälp klockor som synkroniseras med satelliternas atomur.

Här kan du ladda ner Rymdstyrelsens publikaton Navigera i vardagen - Satelliterna visar vägen i samhället.