Kartdagarna 2020 - flyttas till 2021

Kartdagarna 2020 skjuts fram till våren 2021.
Kartdagarna 2020
Pixabay
Publicerad
2020-04-03
Dela artikel:

Kartdagar genomförs inte den 24-26 mars 2020 på grund av det rådande utbrottet av coronaviruset. Vi hänvisar till Kartografiska sällskapet för mer information. I ett meddelande den 3 april berättar Kartografiska att Kartdagarna troligtvis skjuts upp till våren 2021. De skriver:

Vad händer med Kartdagar 2020

Vi har noterat att många andra event som var planerade att genomföras under våren/sommaren, av liknande typ som Kartdagar, har flyttats till hösten. Men vi är inte säkra på att det är det bästa alternativet för Kartdagar 2020. Vi håller på med att bedöma våra möjligheter att arrangera och genomföra arrangemanget på bästa sätt och med rimliga möjligheter för er att delta. Vi försöker även bedöma risken för att covid-19 fortfarande orsakar problem i höst och även på längre sikt. Därför är inriktningen nu att genomföra Kartdagar 2020 under våren 2021.

---------

Kartdagarna är Nordens största konferens och branschmässa inom geodataområdet där företag, myndigheter, kommuner, föreningar och lärosäten visar vad de har att erbjuda i form av information och tekniska lösningar inom samhällsbyggnadsområdet. Temat för konferensen blir ”Klimat och miljö – Hur räddar geodata världen” som har hög relevans för Copernicus och andra rymddata. Rymdstyrelsen deltar som en av flera huvudsponsorer med det uttalade syftet att exponera samhällsnytta och affärsmöjligheter med rymddata. Målet är att få brett genomslag för rymddata som ett verktyg för att lösa många av samhällets utmaningar och bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Konferensen ersätter för vår del samtidigt den konferensserie som tidigare kallades ”Fjärranalysdagarna” och som Rymdstyrelsen arrangerade för användare, utvecklare och fjärranalysforskare. Vi ser framför oss engagerande och intresseväckande estradsamtal, paneldebatter, tematiska föredrag, utställningar, posters, mingel och anknytande workshops. Det blir också ett lysande tillfälle att nätverka och återknyta nya såväl som gamla kontakter!

Kartografiska sällskapet vill redan nu ha in förslag till föredrag inom geodataområdet och intilliggande ämnesområden, gärna med koppling till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Från Rymdstyrelsens sida vill gärna uppmuntra bidrag om aktuella användningsområden och informationshantering kring satellitdata och fjärranalys. Vi vill uppmuntra er att inte bara lämna förslag på det givna temat ”Rymddata tar pulsen på planeten” utan se till hela bredden av nyttan med rymddata också inom säkerhet, AI, infrastruktur mm. som inte redan omnämns.

Förslag ska lämnas via den här webbplatsen

För mer information, kontakta Göran Boberg, Rymdstyrelsen goran.boberg@snsa.se