Kartdagarna 2020

Den 24-26 mars 2020 är det dags för den årliga stora händelsen Kartdagarna som arrangeras av Kartografiska Sällskapet, för deras medlemmar och övriga intresserade inom geodatabranschen. Nu kan du skicka in ditt förslag till föredrag, innan den 13 oktober.
ESA/Belspo – produced by VITO, CC BY-SA 3.0 IGO
Publicerad
2019-09-05

Kartdagarna hålls nästa gång på Karlstad CCC. Under de tre dagarna som konferensen pågår får du chans att ta del av utveckling, nyheter, erfarenheter och forskning inom Geodatabranschens många spännande områden. Det hålls seminarier/sessioner och workshops som ger kunskapsuppbyggnad, vidareutbildningar, tips och idéer.

Det övergripande temat för Kartdagar 2020 är: ”Klimat och miljö – Hur räddar geodata världen”.

Ämnena rör sig om smarta informationsflöden som bygger hållbara samhällen och hur vi kartlägger framtiden, för att nämna några exempel. Du erbjuds tillfällen att ta del av digitaliseringens möjligheter. Genom innovationer och samverkan mellan privata företag, kommuner och myndigheter, förenkla, effektivisera och utveckla samhällsbyggandet och olika branscher där digitala geodata behövs eller efterfrågas.

På Kartdagarna arrangeras en mässa, som är Sveriges största mässa inom geografisk informationsteknik. Här möter du ett 40-tal utställare som visar upp det senaste inom produkter och tjänster, vilket gör att du får en god överblick över dagens utbud. I anslutning till mässan finns även en eminent kartutställning där producenter och elever ställer ut sina alster. Såväl mässan som kartutställningen har fri entré och är öppen för alla.

Call for papers

Här skickar du in ditt förslag till föredrag på Kartdagarna 2020.

Förslagen vill vi Kartografiska Sällskapet ha in senast den 13 oktober.