Årsrapport från Myndighetssamverkan Copernicus 2017

Rymdstyrelsen har från och med 2017 huvudansvaret för nationell samordning av EU-programmet Copernicus. Copernicus är ett europeiskt program för övervakning av jorden. Copernicus samlar in och sprider data från flera källor, såsom jordobservationssatelliter och fältmätningar. Copernicus bearbetar även data och ger genom olika tjänster användaren tillförlitlig och aktuell information inom miljö- och säkerhetsområdet. De tjänster som erbjuds via Copernicus kan även skräddarsys efter särskilda offentliga eller kommersiella behov och får användas fritt.
Publicerad
2018-02-01
Uppdaterad
2018-04-27
Dela artikel:

I Myndighetssamverkan Copernicus ingår, förutom Rymdstyrelsen, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, MSB, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Lantmäteriet, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, SCB, SGU, SGI, SLU och Polarforskningssekretariatet.

Här kan du läsa hela årsrapporten.