Tredje upplagan av Space Safety Industry Day

ESA bjuder in till den tredje upplagan av Space Safety Industry Day på ESOC i Darmstadt.
Rymdskrot
Clearspace/ESA
Publicerad
2023-02-07
Dela artikel:

De senaste fyra åren, sedan ESA:s rymdsäkerhetsprogram inrättades, har visat att vårt beroende av fungerande rymdtjänster och infrastruktur har ökat ytterligare. Dessutom har ett antal viktiga rymdhändelser inträffat, bland annat inledningen av en ny solcykel, vilket understryker behovet av att skapa robusta rymdsäkerhetstjänster.

Rymdsäkerhetsprogrammet förbereder nu sin andra period som kommer att koncentreras på expansionen av små missioner för rymdväder, planetförsvar och rymdskrot. Med målet att utföra en demonstration i omloppsbana. En möjlighet för ESA:s medlemsländers företag att delta.

Under Space Safety Industry Day på ESOC i Darmstadt kommer de befintliga och nya programområdena att presenteras under förmiddagen och under eftermiddagen ges möjlighet till personliga möten mellan företag (B2B) och experter från ESA.

Observera att möjligheterna för svenska företag att vinna upphandlingar inom ESA är helt beroende av hur de svenska satsningarna inom ESA ser ut inom resp område. Om det inte finns pengar i de svenska satsningarna så blir det ingen beställning till svenska företag. Om det finns pengar så kan företagen vara med och konkurrera. En del av de medel som Sverige satsat är dessutom redan uppbokade. Inom Space Safety-programmet finns nu möjligheter inom området som kallas COSMIC.  

Registreringen stänger den 9 mars kl. 13.00.

Läs mer och registrera dig här