Satellitdata – Sveriges dolda styrkeområde

Välkomna till ett seminarium med fokus på säkerhet, klimat och miljö. Korta föredrag följs av en panel där diskussionen fördjupas om varför denna högaktuella del av rymdforskningen är så viktig för Sverige, och vad vi mer kan göra för att utveckla all potential som finns.
ESA:s senaste vädersatellit Meteosat Third Generation
ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
´
Publicerad
2023-09-11
Dela artikel:

Data från satelliter används till mer än vi tror och inspirerar till att lösa problem på nya sätt. Under detta seminarium får vi ta del av hur satellitdata används för militära ändamål och för övervakning av jordens klimat, men också för att spåra granbarkborrar i de svenska skogarna.

Arrangör är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Krigsvetenskapsakademien.

  • Talar gör:
  • Pål Jonson, Försvarsminister
  • Anna Rathsman, GD Rymdstyrelsen
  • Johan Kuylenstierna, GD Formas
  • Jean-Noël Thépaut, Direktör EUs klimattjänst Copernicus
  • Maria Nordström, Digitaliseringsledare Skogforsk
  • Mats Helgesson, Tidigare flygvapenchef Krigsvetenskapsakademien
  • Gunnar Karlson, Tidigare chef för enheten för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) Krigsvetenskapsakademien

När: Måndag 27 november, 14:00 - 17:30
Var: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Seminariet sänds även digitalt.

Läs mer via den här länken