Mats första tid i rymden

Den svenska satelliten Mats sändes upp i rymden i november 2022. Sedan dess har den börjat leverera data till forskarna från marken. I den här videon berättar Linda Megner och Jörg Gumbel från Stockholms universitet om arbetet med Mats och all ny fantastisk data satelliten levererar.
Publicerad
2023-02-27
Dela artikel:

Mats (Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy) är ett svenskt satellitprojekt som ska undersöka vågor i atmosfären och deras inverkan på klimatet. Det här görs genom att studera variationer i ljuset som syremolekyler avger vid 100 kilometers höjd, samt i strukturer i atmosfärens högst belägna moln, så kallade nattlysande moln. Mats kommer att kunna ta fram de första globala kartorna som visar utbredningsegenskaperna hos dessa vågor i atmosfären. Med en tomografisk analys av bilderna kan forskarna skapa 3D-konstruktioner av vågorna.  

Data som Mats samlar in kommer att fylla en viktig lucka i förståelsen av hur atmosfären fungerar.

Länk till filmen om Mats första tid i rymden