TechDay om rymdtekniska tillämpningar

Den 15 juni genomför FMV för Försvarsmaktens räkning och inom projektet Militärt Innovationsprogram, en TechDay inom rymdområdet. Rymdstyrelsen har även en aktiv utlysning, Rymdtillämpningsprogrammet, vars syfte är att stimulera innovativ teknikutveckling inom rymdinfrastruktur, samt rymdtekniska tillämpningar, exempelvis tjänster utifrån exploatering av rymddata för samhälleliga ändamål. Båda har deadline för ansökan den 23 maj.
Solpanel
NASA
Publicerad
2022-04-27
Uppdaterad
2022-05-20
Dela artikel:

Rymdstyrelsen har i uppdrag att främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning. Ett av Rymdstyrelsens mål är att öka nationell utveckling av rymdteknik genom utlysningen Rymdtillämpningsprogrammet med sista ansökningsdag den 23 maj. Programmet vänder sig till företag och en del av syftet är att stödja och bidra till tillträdet till rymden och/eller verksamheten i rymden. Det inkluderar även generell teknikutveckling för framtida rymdforskningsprojekt.

TechDay rymdtekniska tillämpningar

Försvarets materialverk, FMV, anordnar den 15 juni en så kallad TechDay kring rymdtekniska tillämpningar. Denna dag riktar sig till företag som ser potential att använda sin teknik som utvecklats civilt och som kan vara relevant för Försvarsmakten. Försvarsmakten använder sedan länge många olika rymdtillämpningar i sin verksamhet.

Företag erbjuds nu att skriva en ansökan om att få komma och presentera en projektidé, som om den väljs ut, kan leda till att FMV lägger en beställning på cirka 350 000 kronor. Sista dag för att anmäla sin projektidé är även det den 23 maj. 

Läs mer om FMV:s TechDay här