Kom och jobba med oss

Rymdstyrelsen söker tre nya medarbetare: Handläggare med inriktning mot dataexploatering, Teknisk handläggare av EU-ärenden (visstidsanställning) samt Handläggare inom rymdteknik med inriktning rymdlägesbild.
Fullmåne
NASA/Jeff Williams
Publicerad
2022-03-25
Dela artikel:

Rymdstyrelsen är en liten myndighet med stora ambitioner. Vi är en central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige. Rymdstyrelsen är även kontaktorgan mot den europeiska rymdorganisationen ESA. Enligt instruktionen från regeringen har vi till uppgift att:

  • främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning,
  • verka för att rymdverksamhet och rymdforskning bidrar till kunskapssamhället och till industrins innovations- och konkurrenskraft samt tillfredsställa samhällets behov inom bland annat transport, kommunikation, miljö och klimat,
  • beakta Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen i sin verksamhet samt
  • verka för att Sverige bidrar till och drar nytta av det europeiska samarbetet inom rymdområdet.

Som medarbetare på Rymdstyrelsen får man verka inom ett väldigt spännande område. Rymdsektorn växer, såväl nationellt som internationellt, och intresset för rymden har inte varit så stort sedan Neil Armstrong tog sina första steg på månen år 1969. Möjligheterna med rymden är oändliga och oftast är det nyfikenhet som styr våra forskare och vår industri. I rymden studeras stjärnor, planeter och färggranna nebulosor men med hjälp av satelliter och rymddata kan vi även se tillbaka på vår egen planet. Ta reda på hur den mår och stötta beslutsfattare i kampen mot exempelvis klimatförändringar. Rymden är ett område för innovation, teknikutveckling och framtidstro.

Vi sitter i ljusa lokaler i Solna strand, 10 minuter från Stockholms central. Här har vi allt vi behöver i form av lunchrestauranger, kommunikationsmöjligheter och närhet till flera rymdaktörer.

Rymdstyrelsen växer och rekryterar nu till tre tjänster:

Läs om samtliga tjänster och ansök här