Uppdrag att föreslå etablering av en funktion för operationell rymdlägesbild

Rymdstyrelsen har nyligen rapporterat regeringsuppdraget om ett förslag till etablering av en funktion för operationell rymdlägesbild.
Teleskop
Y. Beletsky (LCO)/ESO
Publicerad
2021-08-20
Dela artikel:

Behovet av en nationell funktion för rymdlägesbild framgår bland annat i regeringens rymdstrategi från 2018. Rymdstyrelsens rapport redovisar ett förslag i tre steg mot en operationell rymdlägesbild med egen förmåga. Tanken är att systemet allteftersom byggs på med fler funktioner och att kompetens och kapacitet utvecklas parallellt.

Den preliminär kostnadsuppskattning som redovisas för respektive steg är uppskattade utifrån bland annat diskussioner med internationella och kommersiella aktörer samt myndigheter.

Rymdstyrelsen har under uppdraget inhämtat synpunkter från, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Säkerhetspolisen.

Läs rapporten här