Solar Space Innovation Challenge

Hur kan rymddata komma till nytta i planeringen av nya solcellsparker? Det är vad Innovatum Science Park och Energikontor väst vill undersöka genom sin nystartade innovationstävling Solcellpark Innovation Challenge.
Solcellspark
NASA/Frank Michaux
Publicerad
2021-06-22
Dela artikel:

I augusti och september pågår innovationstävlingen “Solar Space Innovation Challenge” som drivs av Innovatum Science Park, i samarbete med Energikontor Väst. Innovationstävlingen fokuserar på hur man, genom att använda rymddata, kan identifiera bra platser att etablera stora solcellsparker.

Solenergi är både fossilfri och förnybar, vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet. Solcellsparkerna i Sverige är få och behöver enligt arrangörerna på sikt bli många fler. För att anlägga stora solcellsparker på marken behöver lämpliga platser identifieras men det är också den största utmaningen för etablering. Platserna har behov av särskilda förutsättningar och marken kan ofta användas för andra användningsområden så som exempelvis jordbruk och betesmarker.

Satellitdata kan användas som beslutsstöd och som bas för tjänsteutveckling inom ett brett spektrum av applikationsområden. Den har potential att bidra till nya lösningar som kan effektivisera olika verksamheter. Idétävlingen går därför ut på att med hjälp av data från rymden kunna kartlägga bra platser för etablering av stora solcellsparker.

Sökande till idétävlingen kan vara personer, team eller företag. Företaget ska vara baserat i Sverige och inte vara äldre än fem år. Vinnaren kommer att få en kostnadsfri inkubationsperiod hos Innovatum Science Parks inkubator med extra affärsstöd och tillgång till stöd och kontakter hos Energikontor Väst. Läs mer om tävlingen på eventsidan https://solar-park-innovation- challenge.confetti.events/