Rymdstyrelsens generaldirektör invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) stärker och breddar kompetensen med 41 nya ledamöter, varav sju internationella, där Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman är en av de utvalda.
Anna Rathsman
Jonas Böttiger
Publicerad
2021-12-21
Dela artikel:

– De nyinvalda IVA-ledamöterna är framstående forskare, experter och beslutsfattare, från akademi, näringsliv och förvaltning. Dessutom får vi en förstärkning med ledamöter verksamma i norra Sverige, vilket är glädjande, med tanke på den snabba utvecklingen som nu pågår där. Våra nya ledamöters samlade erfarenheter och kompetenser kommer bli en fantastisk tillgång för oss och vår uppgift att förbättra samhället, säger Tuula Teeri, vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin. 

Bland de invalda finns Spotifys forskningschef Gustav Söderström, Max Tegmark, professor vid MIT, Epirocs koncernchef Helene Hedblom, Susanna Campbell, industriell rådgivare för Northvolt och Norrsken och så även Anna Rathsman, GD för Rymdstyrelsen.

Nya ledamöter väljs in en gång per år

Akademins tolv avdelningar föreslår nya ledamöter. Därefter är det IVAs högsta beslutande organ, Akademisammankomsten, som beslutar om invalen.