Påminnelse: Möjlighet att påverka svensk strategi för Horisont Europa

Rymdstyrelsen ska, tillsammans med Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Energimyndigheten, och Vinnova, föreslå en strategi för Sveriges deltagande i EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Uppdraget kommer från regeringen och en viktig del i arbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer.
Möjlighet att påverka svensk strategi för Horisont Europa
Publicerad
2020-08-28
Dela artikel:

EU:s kommande forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa, ska lanseras 2021 och sträcker sig till 2027. Inför utformningen av det nya ramprogrammet så ska myndigheterna ta fram ett förslag för det svenska deltagandet i programmet.

I det aktuella uppdraget ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa. För att få ytterligare perspektiv kommer en insamling av synpunkter från svenska forsknings- och innovationsintressenter också vara en viktig del av processen. För att ge aktörer möjlighet att bidra till strategin, genomförs en enkätundersökning i mitten av augusti. 

Svara på enkäten här

Den 29 september arrangeras också ett digitalt seminarium för att diskutera förslaget. Under seminariet får deltagarna ta del av de ambitioner, mål och åtgärder som diskuteras inom uppdraget och det finns möjlighet att dela synpunkter och tankar. Mer information om seminariet finns här.

Föreslagen strategi ska redovisas till Utbildningsdepartementet den 30 oktober.