Klimatfestivalen - Miljödataanalys med Pythonprogrammering

Virtuella rundvandringar, cybermöten med forskare, digitala aktiviteter och livessända föreläsningar. Den 11–15 maj bjuder Bolincentret och Vetenskapens Hus in till en digital Klimatfestival.
Klimatfestivalen - Miljödataanalys med Pythonprogrammering
Innehåller Copernicus Sentinel data (2015), genomarbetad av ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
Maldiverna som ögruppen ser ut från den europeiska jordobservationssatelliten Sentinel-2. Öarna ligger i det mörka havet med grundare vatten och korallrev längs stränderna som lyser turkost. Den röda färgen på öarna markerar vegetation.
Publicerad
2020-05-05
Dela artikel:

Klimatfestivalen den 11 – 15 maj är öppen för alla men föranmälan krävs för flera av aktiviteterna. Läs mer om Klimatfestivalen och anmäl dig på de olika aktiviteterna på Stockholms universitets hemsida.

Rymdstyrelsen har varit med att skapa programmeringsaktiviteter där riktig miljö- och satellitdata används och där stora datamängder blir lättillgängliga. Genom detta har elever i åk 7 till 9 samt gymnasiet givits möjlighet att göra egna analyser av visualiserad miljödata. Tillhörande upplägg i kompetensutveckling för lärare har framtagits parallellt.

Aktiviteterna är utvecklade i Lund i samarbete mellan bland annat forskare från Datavetenskap och Naturgeografi vid Lunds universitet och ICOS Carbon Portal, civilingenjörsstudenter samt pedagogisk personal från Vattenhallen Science Center.

Aktiviteterna är en del i ett större projekt som genomförs på uppdrag av Svenska Science Centers med syfte att material och kurser skall spridas till elever i hela landet via föreningens 20 science centers. Projektet är finansierat genom bidrag från Rymdstyrelsen, Skolverket och Elliit.

Den här typen av projekt bidrar till att göra det möjligt för fler unga att upptäcka nyttan med både programmering och jordobservation. Vi hoppas att eleverna ska tycka att det är intressant och roligt att arbeta med materialet. Eftersom de använder riktiga miljö- och satellitdata och gör egna analyser hoppas vi också att de ska få nya insikter, eller aha-upplevelser, om hur världen ser ut och fungerar.