ESA:s ministerrådsmöte - Space19+

ESA:s rådsmöte på ministernivå i Sevilla den 27-28 november var två intensiva dagar som lovar mycket för framtiden. Medlemsländernas anmälningar visar att rymdverksamheten är en innovationsdrivande kraft där nytta för samhället ska stå i fokus liksom att möjligheterna att bidra till Agenda 2030 tagits till vara.
Space19
ESA - S. Corvaja
Publicerad
2019-12-04
Dela artikel:

Sverige anmälde totalt 244 miljoner euro vilket motsvarar ett deltagande på 1,7 procent av alla anmälningar. Av detta var knappt hälften anmälningar till de frivilliga programmen och bärraket- respektive jordobservations-programmen är de två största posterna (cirka 30 procent vardera). Sveriges kanske viktigaste bidrag till det europeiska samarbetet är den arktiska vädersatellit som samlade bidrag från 12 medlemsländer vilket är ett positivt gensvar. Projektet ryms inom jordobservationsprogrammen som också innehåller de viktiga ”sentinellerna” till Copernicusprogrammet. Sammanlagt anmälde medlemsländerna 14,4 miljarder euro till ESA:s rymdprogram varav 9,8 miljarder euro till de frivilliga programmen.

Att ministermötet kunde enas om att den arktiska vädersatelliten är viktig bidrog till att Sverige kan känna sig nöjda. Sveriges ståndpunkter på mötet och deltagande i program utgår från Sveriges rymdstrategi från 2018 som belyser rymdverksamhetens ökande roll för viktiga samhällsfunktioner som kommunikation, navigation, jordobservation och klimatövervakning.

Sammanställning av Sveriges åtaganden kring ESA:s frivilliga program de kommande året finner du här ochpå ESA:s hemsida finner du en den totalsummering  för varje land.

Rymdstyrelsen generaldirektör Anna Rathsman och rymdminister Matilda Ernkrans.

Läs mer analyser och sammanfattningar av Space19+ på ESA:s hemsida.