Ny svenskledd satellit för bättre väderprognoser över arktiska områden får fullt stöd vid ministermötet

Det svenskledda projektförslaget Arctic Weather Satellite (AWS) har under det pågående rymdministermötet fått stöd från många Esa-länder och har därmed uppnått en godkänd budget. Under ministermötet har Kanada och Sverige också signerat ett förnyat samarbetsavtal inom rymdverksamhet.
Arctic weather satellite får fullt stöd
Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen, och Matilda Ernkrans, Sveriges rymdminister, utgjorde två av den svenska delegationen.
´
Publicerad
2019-11-28
Dela artikel:

Den europeiska rymdorganisationen Esa utgör navet i Europas rymdverksamhet. De utgör även ramen för en stor del av vår svenska rymdverksamhet. Under deras ministerrådsmöten beslutas om Esas verksamhet och budget för den kommande 3 - 5 årsperioden. Mötet i år fick namnet Space19+ och hölls i Spanien den 27 - 28 november 2019.

Vi kommer rapportera mer om vad som beslutades under mötet vid ett senare tillfälle men vi kan redan nu berätta att det svenskledda projektförslaget Arctic Weather Satellite (AWS) fått stöd.

Arctic Weather Satellite syftar till att förbättra väderprognoser, primärt över polarområdena och på högre latituder inklusive norra Sverige, men även globalt. Rymdstyrelsens projektförslag för Arctic Weather Satellite ligger i linje med den svenska arktisstrategin och blir ett viktigt komplement till andra vädersatelliter. Projektet fick stöd från samtliga nordiska länder men också Frankrike, Kanada, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien samt Tyskland och Österrike. Den totala budgeten för Arctic Weather Satellite är på drygt 40 miljoner Euro.

Under mötesdagarna signerade Kanada och Sverige också ett förnyat samarbetsavtal inom rymdverksamhet. Sverige och Kanada har ett långt rymdsamarbete, bland genom forskningssatelliten Odin.

Sylvain Laporte, kanadensiska rymdstyrelsens president, och Anna Rathsman, genereldirektör för Rymdstyrelsen, skrev på ett förnyat samarbetsavtal.