Satsning på rymdverksamhet i regeringens budgetproposition för 2020

Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2020 att anslaget till rymdverksamhet höjs permanent med 150 miljoner kronor. Dessutom får verksamheten ett tillskott under 2019 på 150 miljoner kronor.
Satsning på rymdverksamhet i regeringens budgetproposition för 2020
Generaldirektör Anna Rathsman (till höger), VD för Swedish Space Corporations, SSC, Stefan Gardefjord (till vänster) och Norrbottens läns landshövding Björn O. Nilsson (mitten) på besök i Kiruna där rymdminister Matilda Ernkrans presenterade budgetpropositionen för 2020 på Rymdcampus, Institutionen för rymdfysik. Fotot: Kristine Dannenberg
Publicerad
2019-09-18
Dela artikel:

Regeringen anger att den utökade ramen gör att de svenska åtagandena gentemot europeiska rymdprogram kan fullföljas och dessutom finansiera en fortsatt satsning på rymdforskning och rymdverksamhet.

- Jag ser regeringens budgetproposition som ett viktigt steg i arbetet med att genomföra den nationella rymdstrategin på ett sätt som gynnar hela rymdsverige, säger generaldirektör Anna Rathsman. Det ger oss möjlighet att både genomföra europeiska samarbeten och samtidigt inleda nya nationella rymdprojekt som ger utvecklingsmöjligheter för rymdaktörer i hela Sverige.

Läs mer i regeringens budgetpropositionen för 2020 till riksdagen (pdf).