Presentation av gemensamt inspel till kommande forskningsproposition

Den 7 november samlades ett 30-tal representanter från politik, regeringskansliet och de myndigheter som haft i uppdrag att skriva ett gemensamt inspel till forskningspropositionen.
Publicerad
2019-11-08
Dela artikel:

Statsrådet Matilda Ernkrans inledde genom att klargöra regeringens ambition för Sverige:

  • Ledande kunskapsnation
  • Fri forskning
  • Forskning är viktigt för att klara samhällsutmaningar

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström redogjorde för att arbetet med forskningsfinansiärernas arbete med ett gemensamt inspel utgått från de globala hållbarhetsmålen. Han pekade bland annat på att:

  • Internationell konkurrens ökar, vilket innebär att de svenska satsningarna på forskning och innovation också måste följa med upp
  • Det behövs en nationell strategi för internationellt forskningssamarbete med särskilt fokus på europeiska program som Horizon Europa

Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman tryckte i sin presentation på att rymdverksamhet är en viktig del av de globala ekosystemen såväl för forskning och innovation samt för samhällsnytta i vår vardag. Rathsman poängterade också vikten av nationell samordning för att Sverige ska dra större värde ur EU-satsningar.

Statsrådet Matilda Ernkrans avrundade mötet med att sakligt konstatera att de inte kommer klara att tillgodose allt som förts fram i de över 200 inspel som inkommit till arbetet med forskningspropositionen.

Rymdminister Matilda Enkrans till vänster, Statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg, mitten, och Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman.