Presentation av datalab under rymdveckan

Tobias Edman från Rymdstyrelsen kommer under rymdveckan i Göteborg nästa vecka presentera arbetet med Nationellt Rymddatalab under rubriken ”Hur kan data från rymden och AI förbättra världen?”
Presentation av datalab under rymdveckan
Pixabay
Publicerad
2019-09-12
Dela artikel:

Rymdstyrelsen har tillsammans med Lindeholmen Science Park, Rice Sics North och Luleå tekniska universitet initierat och startat upp arbetet med Nationellt Rymddatalab, en satsning finansierad av Vinnova, SMHI och Rymdstyrelsen. Syftet med Rymddatalabbet är att underlätta analys av jordobservationsdata enligt australiensisk modell med Open Data Cube (ODC), i en datacentersmiljö med till gång till AI-resurser och kompetens.

Initialt kommer fokus ligga på två pilotprojekt för att sätta upp datakuben. Länsstyrelsen i Västra Götalands län tar fram metoder för att identifiera och kvantifiera igenväxning av Vänerns stränder. Länsstyrelsen i Västmanland tar i sin tur fram underlag för att identifiera områden särskilt utsatta för värme och torka. All utveckling görs med öppen källkod för att främja vidare utveckling.

Tid och plats är måndag den 16 september klockan 16:40 i Dome of Visions. Programpunkten är en del av en heldag och man anmäler sig till de programpunkter man finner intressanta. Allt är kostnadsfritt.