Säkerställer strategiskt och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser bland medlemsländerna

Rymdstyrelsen medverkar i den europeiska rymdorganisationen Esas teknik-harmoniseringsarbete. Ett syfte med arbetet är att uppnå bättre samordnade aktiviteter inom forskning och utveckling bland alla aktörer inom den europeiska rymdsektorn, för att på så sätt säkerställa att teknikutvecklingen ensas med de förutsättningar som framtida missioner innebär. Ett annat syfte är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft.
´
Publicerad
2018-05-16
Dela artikel:

Harmoniseringen är en transparent process, där samtliga berörda aktörer välkomnas att delta genom att bidra med information och synpunkter. Deltagande aktörer ökar både sin synlighet inom ESA samt chansen som föreligger att komma med i de utarbetade arbetsplanerna. Planerna ligger sedan till grund för arbetsplanerna i ESA:s olika teknikutvecklingsprogram och utgör riktlinjer för det kommande arbetet inom respektive område. Genom att delta i harmoniseringsarbetet ökar således chanserna för aktörer att delta i aktiviteter ur ESA:s teknikutvecklingsprogram.

Det finns olika sätt att bidra till harmoniseringen – aktörer kan själva välja till vilken grad. Exempelvis kan det handla om att delge information om produkter eller projekt, granska och kommentera ESA:s slutsatser om teknikområdet eller att presentera företaget i samband med ett så kallat kartläggningsmöte som ESA arrangerar. Återkom till Rymdstyrelsen och anmäl ert intresse för att få mer information.

Aktörer som vill göra affärer med ESA samt delta i framtida harmoniseringsprocesser måste registrera sig på ESA Star . Vid registreringen anmäls inom vilka teknikområden eller domäner som en aktör är verksam. Inför uppstarten av varje harmoniseringsprocess (december och mars) kommer Rymdstyrelsen att kontakta tänkbart intresserade aktörer med mer information. Listan på aktörer som myndigheten kontaktar baseras till största del på informationen som finns i ESA Star.

Rymdstyrelsen arbetar för att stärka svenska aktörers konkurrenskraft för hållbar tillväxt och effektiviseringar i ett internationellt perspektiv. Ett utökat deltagande i ESA:s harmoniseringsprocess är en av metoderna för att nå detta mål. Fördelarna för svenska aktörer är många: över 60 procent av de harmoniserade aktiviteterna i arbetsplanerna implementeras och ett arbete pågår för att implementeringsgraden ska ökas ytterligare.

Kommande harmoniseringar

2024:

1.      Cryogenics and Focal Plane Cooling

2.      AOCS and GNC Systems

3.      Electrochemical Energy Storage

4.      Technologies for Passive Millimetre and Sub-Millimetre Wave Instruments

5.      Technologies for Optical Passive Instruments (Stable & Lightweight Structures, Mirrors)

6.      Composite Materials

7.      Power Management and Distribution

8.      Electromagnetic Compatibility

9.      Technologies for Fluid Mechanics

10.   Cubesat Propulsion

2025:

1.     On-Board Radio Navigation Receivers

2.     On-Board Software

3.     TT&C Transponders and Payload Data Transmitters

4.     Critical Active RF Technologies

5.     Power RF Measurements and Modelling

6.     Functional Verification and Mission Operations Systems

7.     Model Based for System Engineering

8.     Solar Generators and Solar Cells

9.     Solar Array Drive Mechanisms

10.  Avionics Embedded Systems

2026:

1.     Technologies for Hold Down and Release Mechanisms and Deployment Mechanisms

2.     Actuators Building Blocks for Mechanisms

3.     Additive Manufacturing

4.     On-Board Computers, Data Handling Systems and Microelectronics

5.     Ground Station Technology

6.     Pyrotechnic Devices (within release mechanisms)

7.     Radiation Environment and Effects

8.     Array Antennas and Periodic Structures

9.     Micro and Nano Technologies – MEMS Pressure Sensors, MOEMS and RF-MEMS

10.  Printed Circuit Boards and Electronic Assembly Technologies

Befintliga harmoniseringar

Samtliga europeiska intressenter i rymdsektorn kan ta del av de harmoniserade arbetsplanerna som tas fram. Dessa publiceras årligen i ”European Space Technology Master Plan”. Kontakta Esa via harmo@esa.int och uppge namn, organisation och land för att få tillgång.