Teknikharmonisering hero
gorodenkoff (iStockphoto)
Innovation

Teknikharmonisering

Ska på bästa sätt utnyttja de tillgängliga resurserna bland medlemsländerna

En del av samarbetet inom Esa innebär en koordinering av de nationella satsningarna inom olika teknikområden, för att på bästa sätt utnyttja de tillgängliga resurserna bland medlemsländerna. Ett annat syfte är att säkerställa att teknikutvecklingen ensas med de förutsättningar som framtida missioner innebär.
Publicerad
2018-05-16
Dela artikel:

Arbetet sker inom Esas Technology Harmonisation and Strategy Division där olika aktuella teknikområden avhandlas. Två gånger per år genomförs ett nytt arbete med nya ämnen och resultatet sammanfattas i Technical Dossiers. Esas länder ombedes att presentera sin position inom de olika områdena under ett Mapping meeting. Här deltar ländernas delegater men även representanter från industri och institutioner bjuds in för att få chansen att presentera sin verksamhets status inom det aktuella området. Esa sammanställer sedan resultatet från detta möte och utarbetar ett förslag till Roadmap som i sin tur behandlas på ett avslutande Roadmap meeting. Där har hittills endast ländernas delegater deltagit men detta kan komma att ändras så att industri och institutioner är med även här. Resultatet från det avslutande mötet sammanställs slutligen till en Technical Dossier som sammanfattar Esas och respektive lands ambitioner och planer. Innehållet i dossiern fastställs slutligen av Esas industrikommitté och utgör riktlinjer för det kommande arbetet inom respektive område.

För att ta del av det material som harmoniseringsarbetet presterar kan du själv kontakta Esa via harmo@esa.int och uppge namn, organisation och land för att få inloggningsuppgifter. Därefter kan du logga in på databasen Harmostrat för att hämta den information du är intresserad av.