Två nya utlysningar inom industriell rymdforskning och utveckling av rymdtekniska lösningar

Nu öppnar Rymdstyrelsen två utlysningar: Programmet för Industriell Rymdforskning och Programmet för utveckling av rymdtekniska lösningar.
Solpanel
NASA
Publicerad
2021-06-30
Dela artikel:

Utlysning – Programmet för Industriell Rymdforskning 

Rymdstyrelsen öppnar härmed utlysningen inom Programmet för Industriell Rymdforskning, PIRF. Information om programmet och samtliga ansökningshandlingar återfinns här:  

Programmet för Industriell Rymdforskning - Rymdstyrelsen 

Programmet syftar till att föra samman företag med akademi i forskningsnära teknik och tjänsteutvecklingsprojekt. PIRF är således ett program som vänder sig till företag (industri) samt akademi (universitet, högskolor och forskningsinstitut) 

Genom utlysningen finansierar Rymdstyrelsen industriell forskning inom områdena:  

  • Rymdteknik: innefattar både marksystem och rymdinfrastruktur.  
  • Rymddataexploatering: innefattar nyttjande av data från satelliter för exempelvis positionering, navigering, jordobservation och telekommunikation. 

Sista ansökningsdag: 13 oktober 2021 

Utlysning – Programmet för utveckling av rymdtekniska lösningar 

Rymdstyrelsen öppnar härmed utlysningen inom Programmet för utveckling av rymdtekniska lösningar. Information om programmet och samtliga ansökningshandlingar återfinns här: 

Programmet för utveckling av rymdtekniska lösningar - Rymdstyrelsen

Programmet har till syfte att stimulera innovativ teknikutveckling inom rymdinfrastruktur samt rymdtekniska tillämpningar, exempelvis tjänster utifrån exploatering av rymddata för samhälleliga ändamål. Programmet vänder sig till företag. En del av syftet är att stödja och bidra till tillträdet till rymden och/eller verksamheten i rymden, vilket även inkluderar generell teknikutveckling för framtida rymdforskningsprojekt. 

Programmet har en ständigt öppen utlysning med tre ansökningsperioder per år.   

De tre närmast kommande ansökningsomgångarna stänger följande datum: 

  • 20 september 2021 
  • 17 januari 2022 
  • 23 maj 2022