Call 2023‐N Support to International Space Missions

Projektnamn

Klimatsidan av Arctic Weather Satellite

Dnr
2023‐00139
Projektledare
Patrick Ericksson
Organisation
Chalmers tekniska högskola
Projektnamn

Medverkan av Uppsala i Plato

Dnr
2023-00141
Projektledare
Ulrike Heiter
Organisation
Uppsala universitet