Exoplaneter från rymden - CHEOPS och PLATO, ESA's nästa två rymdteleskop (förlängning av projekt) hero
Esa/DLR/FU Berlin

Exoplaneter från rymden - CHEOPS och PLATO, ESA's nästa två rymdteleskop (förlängning av projekt)

Denna ansökan avser en förlängning av Carina Perssons (CP’s) projekt vars uppgifter är att delta i förberedelser för de europeiska rymdprojekten CHEOPS och PLATO. Båda projekten kommer att observera passager av planeter med ultra-hög precision. CHEOPS kommer att skjutas upp i slutet av 2019 medan PLATO har planerad uppskjutning 2026. CP använder även data från NASA satelliterna Kepler/K2 och TESS som sköts upp 2018. TESS söker av hela himlen efter kortperiodiska exoplaneter med samma metod som PLATO.

CP deltar i utvecklingen av mjukvara för de båda rymdprojekten och utnyttjar dessutom data från rymdteleskopen i sin forskning för att söka efter nya planeter och karaktäriserar dem med hjälp av markbaserade uppföljningsobservationer. Målsättningen är att kunna dra slutsatser om exoplaneternas natur, bildande och utveckling och hur vanligt förekommande de är.

Dnr
65/19
Projektledare
Carina Persson
Institution
Chalmers
2020
1 472 kkr
2021
1 517 kkr
2022
1 565 kkr
Totalt beviljade bidrag
4 554 kkr
Typ av bidrag
Senior researcher, 3+3 years