Hero Image
NASA/JPL-Caltech

Towards Europe's next generation of microwave sensors

Mot nya satellitinstrument, för bättre väder-och klimatprognoser

Väderprognoser har blivit bättre. Om några år kommer dessutom en ny generation av vädersatelliter att skjutas upp. Dessa satelliter kommer bära förstärkta versioner av existerande instrument, som MWI (MicroWave Imager), men även ett helt nytt instrument, ICI (Ice Cloud Imager). Detta ger underlag för vidare förbättringar av prognoserna, men flaskhalsar i dataprocessningen måste tas bort. För att verkligen utnyttja den information som MWI och ICI ger så måste man kunna simulera dess mätningar i detalj inne i vädermodellen och här finns idag stora brister. Det som brister är att regn, snö och moln hanteras på ett förenklat sätt när mätningarna av ICI och MWI simuleras. MWI och ICI kan också leverera viktig klimatdata. Inom detta område sker databearbetningen lite annorlunda men grundproblemet är det samma. I det här projektet bygger vi vidare på nuvarande insatser för att se till att vårt grundarbete verkligen kommer till nytta både för väderprognoser och klimatforskning. Vårt långsiktiga mål är att stödja nästa generation av europeiska mikrovågsinstrument. I avvaktan på dom och för att få praktisk erfarenhet så kommer även betydande förbättringar i användandet av data ifrån dagens instrument genomföras i detta projekt.

Dnr
166/18
Projektledare
Patrick Eriksson
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
2019
1 197 kkr
2020
1 263 kkr
2021
1 298 kkr
Totalt beviljat bidrag
3 758 kkr