Exoplanet diversity with satellite studies hero
NASA/JPL-Caltech

Exoplanet diversity with satellite studies

Satellitstudier av exoplaneters mångfald

Denna ansökan avser finansiering för en doktorand och en postdoc vars uppgifter blir att delta i förberedelser för CHEOPS (2019) och PLATO (2026) satelliterna, ESAs nästa exoplanet projekt.

Målsättningen är att:

1) deltaga i utvecklandet av mjukvara åt de två rymdprojekten, och
2) ett fullt vetenskapligt utnyttjande av resultaten med start efter CHEOPS uppskjutning 2019.

CHEOPS och PLATO är två satelliter som skall bestämma massor, radier samt åldrar hos planeter i omlopp runt andra stjärnor än Solen, med en noggrannhet som är åtminstone en storleksordning högre än vad som hittills har varit möjligt. Målsättningen med dessa projekt är att kunna dra slutsatser om dessa exoplaneters fysikaliska parameterar och evolutionära status.

Dnr
174/18
Projektledare
Carina Persson
Lärosäte
Chalmers tekniska högskola
2019
562 kkr
2020
956 kkr
2021
1 105 kkr
2022
1 140 kkr
2023
410 kkr
Totalt beviljat bidrag
4 173 kkr