Beyond Atlas hero
ESA/ATG medialab.

Beyond Atlas: in-situ study of the near-earth asteroid 2016 HO3

I solsystemet finns många asteroider, och en av dessa, med namnet 2016 HO3, befinner sig i en mycket speciell bana som innebär att den håller sig nära jorden. Ett sådant objekt är ganska lätt att nå, och nu planeras det för att skicka upp en minisatellit till 2016 HO3 för att studera asteroidens yta, sammanställning och härkomst. Studien kommer att hjälpa oss att förstå asteroider som kommer i närheten av jorden.

Dnr
69/18
Projektledare
Eric Stempels
Lärosäte
Uppsala universitet
2019
481 kkr
Totalt beviljat bidrag
481 kkr