BepiColombo hero
ESA/ATG medialab.

BepiColombo (Software engineer)

BepiColombo är Europas första rymdsond till Merkurius, ett samarbete mellan ESAoch JAXA. BepiColombo består av två satelliter: Mercury Planetary Orbiter (MPO) och Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). IRF i Kiruna är den enda forskningsgruppen som är Co-PI på bägge satelliterna, och bidrar med jon- och energirika neutrala atom-detektorer till MPO och MMO. Efter uppsändningen i oktober 2018 så går BepiColombo in i driftfasen och kräver stora ansträngningar inom mjukvaruutveckling för databehandling, dataarkivering, översikts- och data visualiseringsverktyg, och planering av driften, för att stödja de två partikeldetektorerna som IRF i Kiruna levererar, med stöd av Rymdstyrelsen, till BepiColombo. Därför söker vi medel för en heltids mjukvaruingenjör (1.0 FTE) under fyra (4) år för att stödja våra instrument genom projektets olika faser. Eftersom det ej finns finansiering eller personal tillgängliga från och med 2019 för att stödja våra instrument och utveckla mjukvara för databehandling, dataarkivering och driftsplanering, kommer våra instrument att riskera att misslyckas, vilket skulle påverka de övergripande målen för BepiColombo. Därför är detta projekt extremt viktigt för IRF i Kiruna för att stödja våra instrument och för att ESA/JAXA ska uppfylla sina projektmål.

Dnr
67/18
Projektledare
Stas Barabash
Institution
Institutet för rymdfysik
2019
1 033 kkr
2020
969 kkr
2021
987 kkr
2022
1 005 kkr
Total beviljat bidrag
3 994 kkr