Fortsatt drift av svenska instrumentbidrag på internationella rymdprojekt