Kiselkarbid för strålningstålig elektronik i rymden och på jorden hero
NASA Goddard

Kiselkarbid för strålningstålig elektronik i rymden och på jorden

Projektet SUPERHARD IC kommer att föra fram en revolutionerande möjlighet för den Europeiska rymdsektorn när det gäller strålningstålig elektronik. KTH kommer att ta fram komponenter och kretsar i halvledarmaterialet kiselkarbid (SiC) med en unik strålningstålig ytpassivering av diamant från Instituto de Telecomunicações i Portugal. Testning kommer att göras med joniserande strålning för att mäta maxdosen innan de förstörs, men även tillfälliga feltillstånd och permanenta skador. Gammastrålning, protoner och tunga joner kommer att användas vid testningen. Framtagandet av strålningstålig elektronik inom Europa är ett prioriterat forskningsområde för ESA. KTH har mer än 20 års erfarenhet av SiC och design av integrerade kretsar. SiC är ett av de mest lovande materialen, men en grundlig strålningstestning saknas. Just nu är teknologin på TRL-nivå 1-3, men efter detta projekt kan det komma till TRL-nivå 4-5. Då skulle Europa kunna tävla med USA i detta område. Ovan nämnda forskare utan rymdbakgrund har bildat ett team med Surrey Space Centre i Storbritannien som har lång erfarenhet av rymdstrålningsanalys och rymdforskning. Resultaten har användning såväl i rymden som på jorden.

Diarienummer
52/16
Projektledare
Carl-Mikael Zetterling
Lärosäte
Kunglig Tekniska Högskolan
Typ av bidrag
Doktorand
2017
816 kkr
2018
1 570 kkr
2019
1 640 kkr
2020
1 873 kkr
2021
985 kkr
Total
6 884 kkr