Tid för uppsändning av Sentinel-6 hero

Tid för uppsändning av Sentinel-6

Imorgon lördag den 21 november är det dags för uppsändning av Europas nya jordobservationssatellit Sentinel-6. Satelliten ska mäta de globala havsnivåerna och den ingår i EU:s flotta av satelliter inom Copernicus-programmet.
Illustration av Sentinel-6
ESA/ATG medialab
Publicerad
2020-11-20
Dela artikel:

Uppsändningen av satelliten Sentinel-6 är ett historiskt samarbete mellan USA och EU där satelliten sänds upp med hjälp av SpaceX Falcon 9-raket. Satellitens uppgift är att övervaka havsnivån och förse forskarna med viktiga satellitdata som rör väder- och klimatförändringar. Det är den första av två identiska miljöövervakningssatelliter som ingår i jordobservationsprogrammet Copernicus, där en flotta med sammanlagt nio satelliter ingår.

All data från satelliterna inom Copernicus är fri och öppen att använda. Satelliterna som ingår i projektet ska leverera observationsdata över jordens land, hav, isar och atmosfär från rymden. Bland annat kommer ESA:s station för markkontroll i Salmijärvi, Kiruna, som nyligen firade 30 år, att samla in data från Sentinel-6.

Om allt går som planerat kommer satelliten kunna täcka in observationer över 95 procent av världens hav var tionde dag. Med hjälp av en radarhöjdmätare kan den också registrera skillnader i havsytans typografi.

Sentinel-6 har fått tilläggsnamnet Michael Freilich efter den amerikanska oceanografen med samma namn som avled i augusti i år. Michael Freilich var direktör för NASA:s jordobservationsprogram.

Följ uppsändningen live

Följ hela uppsändningen från Kalifornien live via den europeiska rymdorganisationen ESA:s webb-TV lördag 21 november från klockan 17:45 svensk tid.

Plats för uppsändning: Vandenbergs flygvapenbas i Kalifornien, USA.

Bärraket: Falcon-9, SpaceX

Tid för uppsändning: klockan 18:17:08 svensk tid

Följ live: ESA eller NASA

Läs mer om Sentinel-6 här

Tidigare inlägg på bloggen om Sentinel-6:

Sentinel-6 redo för uppsändning

Samhällen hotas när vattnet stiger

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen